Solergy header

Agrarische Zonnepanelen

Veel agrariërs zitten ermee, stallen vol met asbesthoudende platen. U wilt ervan af maar wachtte op het juiste moment.
Dat moment nu is nu aangekomen. U kunt nu via Solergy het geheel laten regelen. En u ontvangt er ook nog eens subsidie op.

Alle provincies hebben hebben een potje klaar staan om u te helpen met het verwijderen van asbest. Voor elk m2 vervangen asbestplaten ontvangt u €3 aan subsidie. Hiermee dekt u al snel een derde van uw investering in nieuwe asbestvrije platen. Elke provincie heeft een bepaald bedrag aan subsidie te verstrekken. Er is een maximum subsidieplafond van €7.500. Maar ook is er een maximum bedrag voor vrij gesteld. Dat bedrag ligt op 20 miljoen. De pot kan dus snel leeg zijn.

Fiscale voordelen

Uiteraard behoren agrariers ook tot de zakelijke markt. Daarvoor gelden dus dezelfde regels als voor andere bedrijven. Hetgeen inhoudt dat u als agrarier gebruikt kunt maken van fiscale voordelen zoals EIA, KIA en vroegtijdig afschrijven.

EIA,

De energie-investeringsafstrek is door de overheid in leven geroepen om bedrijven te stimuleren zodat ze investeren in energiebesparende middelen. Waaronder het installeren van zonnepanelen. Via de EIA kunt u 41,5% van het investeringsbedrag verminderen op uw belastbaar inkomen. Bij een BV komt dat over het algemeen netto neer op circa 11% belastingvoordeel. Bij een eenmanszaak, VOF of CV is de voordeel over het algemeen hoger.

KIA,

De kleininvesteringsaftrek geldt voor alle investeringen van een organisatie. Er is hier een minimum en een maximum aan investeringsbedrag. Het mimimum is € 2301 en het maximum is vastgesteld op € 306.931. Dit bedrag geldt voor alle investeringen die een bedrijf in 1 kalenderjaar doet. Het voordeel begint met 28% van de investering en veranderd naar gelang het investeringsbedrag hoger wordt.

Afschrijving,

Wederom om bedrijven te stimuleren in economisch zware tijden door te gaan met investeringen, heeft de overheid vroegtijdig afschrijven geintroduceerd. Dit helpt u om minder belasting te betalen via snellere afschrijving.

Solergy kan u een volledig uitgewerkte verslag doen toekomen voor uw situatie.

 

CONTACT

Solergy
Virulyweg 27
7602 RG Almelo

MAIL info@solergy.nl

Nieuws