Solergy header

Visie

Wij vinden het belangrijk om een schoon en leefbaar wereld achter te laten voor onze kinderen. De wereld veranderd en dat geldt ook voor het klimaat. Steeds sneller smeltende ijskappen vragen om onze aandacht. Wij geloven in de kracht van de mens. Vooral als die samen gaat met een idee.

Solergy gelooft dat mens en natuur met elkaar een kunnen zijn. In cohesie met je omgeving leven is geen plicht, het is onze recht. Daarom zetten wij ons via alle wegen in om dat te bewerkstellingen. Solergy is lid van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Alle producten die worden gekocht moeten aan minimum eisen voldoen. Gedragsregels die we nauw volgen.

Solergy zet zich in voor:

  • Houdbaarheid van een aangenaam klimaat.
  • Verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen
  • Veilige opwekking van hernieuwbare energie
  • Energieneutrale woningen
  • Decentrale energieopwekking

 Wij gaan ervoor. Doet u met ons mee?

CONTACT

Solergy
Virulyweg 27
7602 RG Almelo

MAIL info@solergy.nl

Nieuws